Vilka är vi?

Ett bolag som bedriver konsultnära tjänster inom IT samt försäljning och marknadsföring.

Inom IT jobbar vi framförallt med testledning och projektledning. Vi har en lång branscherfarenhet sedan 11 år tilbaka. Vi leverar kvalite och håller alltid vår deadline.

Vi jobbar även inom försäljning och marknadsföring och hjälper våra kunder med allt från rekrytering av personal till försäljning av deras tjänster och produkter.

Amad Osman

Amad är VD för bolaget och jobbar som IT konsult. Sedan han tog examen på Uppsala Universitet (våren 2000) så har han jobbat inom IT. De första år jobbade han med webbutveckling på Telia.se redaktionen och fick mycket erfarenhet hur telekommunikations branschen fungerar.

Ett par år senare så började Amad jobba med test och sedan dess har han specialserat sig inom kvalitetssäkring samt testledning. Amad är en senior IT konsult som jobbar med både stora och små projekt och ser till att alltid leverera med utmärkt kvalité.

Förutom IT branschen så är Amad aktiv inom träning och hälsa och jobbar som instruktör på SATS. Att få människor att må bra i sin vardag är en viktig del av Amads målsättningar, vare sig det är inom det privata eller professionella.

Vad kan vi?

Inom IT har vi specialiserat oss på att jobba med test och kvalitetssäkring. Vi går in i projekt, stora som små och testleder samt kvalitessäkrar dessa. Vi behärskar hela processen från ledning till formulering av testfall, uppföljning och analys. Vi besitter en stor kompetens inom test samt kravställning och är ISQTB certificerade samt har ett flertal vidare utbildningar bakom oss.

IT

Inom IT branschen har vi specialiserat oss på att jobba med test och kvalitetssäkring. Vi går in i projekt, stora som små och testleder samt kvalitessäkrar dessa. Vi behärskar hela processen från formulering av testfall till ledning, uppföljning och analys. Vi har väldigt goda ledaregenskaper och är väldigt uppskattade konsulter inom branschen.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av IT relaterade projekt där vi är specialiserade inom:

- Testledning
- Projektledning
- Kvalitetssäkring
- Kravställning

Våra verksamhetserfarenheter är framförallt inom:

- Bank
- Telekommunikation

Metoder och processer vi jobbar med är bland annat:

- RUP
- PROPS
- UML

Vad har vi gjort?

Vi har medverkat i stora och små projekt där testledning samt kvalitetssäkring varit fokus på uppdragen. Stora som små projekt har levererats med väldigt goda resultat.

Vi jobbar med stora kunder inom framförallt finansbranschen men vi har även en lång erfarenhet av telekom branschen.

Vill ni boka in ett möte?

Lämna ert namn och telefonnummer här nedan så kontaktar vi er.